ساعات کاری : 9:00 - 18:00

دانشگاه شوتا مسخیا

در سال 2007 ، با حکم دولتی کشور گرجستان دانشگاه دولتی شوتا مسخیا (Shota Meskhia) در شهر زوگدیدی برای تحصیل در گرجستان تاسیس شد . این نخستین دانشگاه با بالاترین اعتیبار علمی و آموزشی در شهر زوگدیدی گرجستان است . در تاریخ 13 ژوئیه سال 2007 ، بر اساس تصمیم شماره 145 دولت گرجستان ، موسسه عالی آموزش عالی شوتا مسخیا تاسیس شد . تخصص دانشگاه شوتا مسخیا در زوگدیدی گرجستان کشاورزی ، دامپروری و دامپزشکی است گرچه رشته های دیگر نیز در این دانشگاه آموزش داده می شوند . دانشگاه آموزش عالی شوتا مسخیا یک مؤسسه آموزش عالی است که توسط مرکز ملی ارتقاء کیفیت آموزشی به رسمیت شناخته شده است .

دانشگاه شوتا مسخیا

معرفی دانشگاه شوتا مسخیا ، زوگدیدی ، گرجستان

دانشگاه شوتا مسخیا

در سال 2007 ، با حکم دولتی کشور گرجستان دانشگاه دولتی شوتا مسخیا (Shota Meskhia) در شهر زوگدیدی برای تحصیل در گرجستان تاسیس شد . این نخستین دانشگاه با بالاترین اعتیبار علمی و آموزشی در شهر زوگدیدی گرجستان است . در تاریخ 13 ژوئیه سال 2007 ، بر اساس تصمیم شماره 145 دولت گرجستان ، موسسه عالی آموزش عالی شوتا مسخیا تاسیس شد . تخصص این دانشگاه در زوگدیدی گرجستان کشاورزی ، دامپروری و دامپزشکی است گرچه رشته های دیگر نیز در این دانشگاه آموزش داده می شوند . دانشگاه آموزش عالی شوتا مسخیا یک مؤسسه آموزش عالی است که توسط مرکز ملی ارتقاء کیفیت آموزشی به رسمیت شناخته شده است .

این دانشگاه برای تحصیل در گرجستان یک موسسه آموزش عالی دولتی است که بالاترین کیفیت آموزش را تضمین می کند . این دانشگاه توانسته است رسالت خود را مطابق با ارزشهای از پیش تعریف شده انجام دهد ، بر چالش های موجود با موفقیت غلبه کند که منجر به اجرای اهداف مورد نظر شده است .

امروزه آموزش حرفه ای به دانشگاه این فرصت را می دهد تا با وجود عمر کم دانشگاه ، بهترین انتخاب را داشته باشد . این امر پیشرفت حرفه ای و آماده سازی کارکنان ماهر را تسهیل می کند . دانشگاه تدریس دولتی شوتا مسخیا سالانه بیش از 500 دانشجوی حرفه ای در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای شامل 100 دانشجوی حرفه ای در زمینه های کشاورزی را تحت آموزش های حرفه ایی خود قرار می دهد . تحقیقات بازار که توسط دانشگاه انجام شده ، تأیید می کند که با توجه به شرایط منطقه و شهر زوگدیدی کشاورزی بسیار مورد نیاز منطقه است . بنابر این دانشگاه به اراضی کشاورزی و دامپروری نیاز مبرم داشت . در حال حاضر ، ساخت و ساز و اراضی کشاورزی مزرعه دامپروری با استانداردهای مدرن در حال ساخته شدن است . ساخت خوابگاه برای دانشجویان بی بضاعت نیز در دانشگاه شوتا مسخیا برای تحصیل در گرجستان به پایان رسیده است . این دانشگاه صاحب یک گلخانه مجهز نیز است ، در این گلخانه از منابع انرژی تجدید پذیر استفاده می شود. مراکز پرورش زنبور و استحصال عسل نیز ایجاد شده است . خدمات مشاوره توسط مرکز گسترش دانشگاه انجام می شود . برنامه های آزمایشی در 3 تخصص از جمله کشاورزی ، دامپروری و دامپزشکی با حمایت وزارت آموزش و علوم گرجستان انجام شد. در چهارچوب این برنامه ها دانشگاه به سخت افزار های مورد نیاز مجهز شده است .

 

اولویت های پژوهشی و آموزشی شوتا مسخیا :

این دانشگاه به همراه انجمن کارفرمایان تحقیقات مدانی را انجام دادند. در نتیجه ، اولویت های دانشگاهی زیر مشخص شدند:

 1. مهندسی – ساخت و ساز و محاسبات / انفورماتیک
 2. کشاورزی – پرورش گیاهان ، دامپروری ، دامپزشکی
 3. گردشگری – رستوران و هتل

4- تجارت و قانون – بانکداری ، امور مالی ، مدیریت ، بخش حقوق جزا

5- مراقبت های بهداشتی – دارو ، حوزه داروسازی

 1. آموزش –آموزش پیش از دبستان
 2. روابط اجتماعی – حوزه روزنامه نگاری
 3. هنری – رقص

برنامه استراتژیک دانشگاه شوتا مسخیا :

این دانشگاه با در نظر گرفتن نتایج بررسی که بر اساس برنامه استراتژیک توسعه منطقه و تقاضای بازار ، استراتژی توسعه حرفه ای را تدوین شده است . چشم انداز مدیریت دانشگاه را بر اصول زیر بنا نهاده است :

 1. تغییر کلیشه ها در مورد آموزش حرفه ای؛
 2. تقویت ظرفیت دانشگاه ، اطمینان از مدیریت عالی و با کیفیت.
 3. بهبود زیرساخت ها و پایگاه های فنی

4- آماده سازی کارمندان واجد شرایط آموزشی.

5- تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه

 1. ایجاد محیط سازگار برای افراد دارای نیازهای ویژه آموزشی
 2. تهیه خوابگاه برای دانشجویان آسیب پذیر اجتماعی و بی بضاعت
 3. ارتقاء جهت گیری حرفه ای و برنامه ریزی شغلی
 4. ایجاد رابطه با کلیه کارفرمایان بالقوه در منطقه و همچنین با شرکای بین المللی
 5. بهبود ارتباط با مؤسسات حرفه ای معتبر تز دولتی و خصوصی و مدارس مختلف

دانشگاه شوتا مسخیا برای تحصیل در گرجستان از سال 2012 برای ایجاد فضای آموزشی به سبک مدرن اروپایی درگیر پروژه های بین المللی مختلفی بوده است. این پروژه ها اهداف بین المللی سازی را در چارچوب تقویت تبائل دانشجویی و کارکنان و ظرفیت های نهادی را دنبال می کند. دانشگاه از ایجاد محیط آموزشی فعال و اشتغال برای دانشجویان ، کارکنان و سایر ذینفعان مطابق با خواست بازار کار استقبال می کند . ایجاد برنامه های آموزشی با محوریت اشتغال ، یادگیری و تحقیق و همچنین پروژه هایی که از بین المللی شدن و دوره های آموزشی بازآموزی کوتاه مدت حمایت می کنند ا مشخصه های این دانشگاه در گرجستان است .

ارزش های دانشگاه عبارتند از آزادی دانشگاهی ، مشارکت ، رشد شخصی و حرفه ای ، شفافیت عملکرد ، مسئولیت اجتماعی و

کارآفرینی اجتماعی . دانشکده از طریق آزادی دانشگاهی و استقلال نهادی ، برنامه های آموزشی را اجرا می کند و تحقیقات علمی را ارتقا می بخشد . دانشکده موظف است شرایط مناسبی برای یادگیری ، آموزش تحقیقات علمی و تبلیغاتی برای دانشجویان و کارمندان دانشکده ایجاد کند .

 گاهشمار دانشگاه شوتا مسخیا گرجستان :

1 . تاسیس دانشگاه در 13 ژوئیه سال 2007 ، بر اساس تصمیم شماره 145 دولت گرجستان

 1. در 15 مه 2008 ، موسسه آموزش عالی زوگدیدی به نام مورخ و شخصیت مشهور گرجی ، شوتا مسخیا تغییر نام داد

3 . در 9 اکتبر 2009 ، به مؤسسه دولتی شوتا مشخیا وضعیت دانشگاه اعطا شد و نام جدید این موسسه رسما دانشگاه شوتا مسخیا تغییر نام داد .

4 . در تاریخ 1 دسامبر 2011 ادانشگاه تدریس دولتی شوتا مسخیا به نهاد حقوقی غیرتجاری تبدیل و سازماندهی مجدد شد.

رشته های دانشگاه شوتا مسخیا در گرجستان :

رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد در زوگدیدی برای تحصیل در گرجستان عبارت اند از تاریخ ، مدیریت تجارت ، تاریخ ادبیات گرجستا ، کشاورزی ، باغبانی ، دامپروری و دامپزشکی . . همچنین دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی در این دانشگاه دولتی تازه تاسیس برای تحصیل در گرجستان عبارت است از رشته های مدییرت بازرگانی ، آموزش پیش دبستان و دبستان ، فلسفه انگلیسی ، تاریخ ، آموزش معلمان ، حقوق ، مدیریت عمومی ، داروسازی فلسفه گرجی ، کشاورزی ، باغبانی ، دامپروری و دامپزشکی و آموزش زبان گرجی .

 پروژه های تبادل و روابط بین المللی دانشگاه شوتا مسخیا :

دانشگاه تدریس شوتا مسخیا برای تحصیل در گرجستان از سال 2012 در پروژه های مشارکت بین المللی شرکت داشته است . دانشگاه شوتا مسخیا در پروژه های تحرک دانشجو مانند اراسموس و اراسموس موندوس شرکت می کند . از سال 2012 در حدود سی دانشجو و بیست کارمند دانشگاهی و اداری در این دانشگاه از برنامه های تبادل استفاده کرده اند . از دانشگاه هایی که با دانشگاه شوتا مسخیا زوگدیدی در گرجستان همکاری تبادل دانشجو دارند می توان به دانشگاه دانشگاه آدام میکیویچ در پوزنان لهستان ، دانشگا تسالونیکی آتن در یونان ، دانشگاه سویا اسپانیا و … اشاره کرد .

همکاری دانشگاه شوتا مسخیا با دانشگاه ویلنیوس در لیتوانی : در طی این پروژه یک مرکز شغلی تاسیش شده است که برای حمایت از پیشرفت شغلی ، برگزاری سمینار ها و دیگر آموزش ها استفاده می گردد .

همکاری دانشگاه شوتا مسخیا با دانشگاه ایالتی ایروان ، ارمنستان : در این پروژه یک مرکز یادگیری زبان خارجی برای تأمین پشتیبانی یادگیری زبان (انگلیسی ، آلمانی ، روسی) برای کارمندان و دانشجویان ایجاد شد . در چارچوب این پروژه ، راهنمایی برای بین المللی شدن مراکز دولتی ایجاد شده است .

همکاری دانشگاه شوتا مسخیا با دانشگاه حیفا ، اسرائیل : و هدف از این پروژه ارائه خدمات پشتیبانی دانشجویی برای زنان ، پناهندگان ، اقلیت ها و دانشجویان نیازمند ویژه است که از لحاظ جسمی و روانی مشکل دارند.

همکاری دانشگاه شوتا مسخیا با دانشگاه ماساریك ، چک : هدف آن ایجاد واحد آموزشی و پژوهشی برای آموزش كاركنان دانشگاهی جهت بهبود روش تدریس و یادگیری با سازماندهی روشهای جدید است. .

همکاری دانشگاه شوتا مسخیا با ایلیا ، گرجستان : این پروژه موضوع سرقت ادبی و علمی را که امروزه مؤسسات آموزش عالی به عنوان اصلی ترین چالش با آن روبرو هستند ، هدف قرار داده است .

دانشگاه علوم انسانی تفلیس

اشتراک گذاری این پروژه: